Spar penge på din varmeregning med en varmepumpe

En varmepumpe overfører energien fra udeluften eller jorden til opvarmning af en bygning eller til brugsvandet. Med en varmepumpe opnår du et langt mindre energiforbrug end ved andre varmeanlæg og du kan desuden spare på din varmeregning.

Se derudover også fordelene i forhold til håndværkerfradrag

Der findes 3 forskellige typer varmepumper

De forskellige typer gør det muligt at finde en, der passer lige netop til dig og din bolig. Der findes luft-luft, luft-vand og jordvarme.

SCOP-værdien fortæller om effektiviteten af din varmepumpe

Sammenlign varmepumpernes SCOP.  SCOP viser hvor energieffektiv en varmepumpe er i løbet af året og medregner sæsonbestemte variationer. En SCOP-værdi på 4,8 betyder fx, at varmepumpen i gennemsnit leverer 4,8 kWh hver gang den bruger 1 kWh strøm.

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe udnytter den energi, der findes udenfor i luften eller i jorden, til at skabe varme som kan benyttes indenfor i boligen. Et varmepumpe anlæg består af to dele; “indedel” og en “udedel”. Udedelen på et luft-luft og luft-vand placeres udenfor og optager energien der er i luften. Ved et jordvarme anlæg består udedelen af slanger som graves ned i jorden. Den optaget energi føres via en kompressor ind til indedelen som er placeret indenfor i teknikrummet. Indedelen afgiver den optagede energi, som nu kan bruges til at producere varmt vand og varme i huset.

Varmepumpen virker også i frostvejr

Selvom der er minusgrader udendørs, findes der stadigvæk energi i luften og i jorden som varmepumpen kan optage. Derfor kan man sagtens bruge sin varmepumpe selv i den koldeste danske vinter.

Varmepumper er miljøvenlige og de kan opsættes i alle typer huse. Det eneste en varmepumpe reelt har behov for er strøm.

En varmepumpe er meget effektiv og har en høj virkningsgrad, hvilket vil sige at varmepumpen forbruger mindre energi end den leverer. Den energi som varmepumpen optager stammer fra ude luften eller jorden, varmepumpen er både en vedvarende og en grøn energikilde.

Hvad koster en varmepumpe?

Det er svært at give et præcis svar på hvad en varmepumpe koster, det afhænger af en masse forskellige faktorer. De vigtigste faktorer er hvor godt huset er isoleret og hvor mange kvadratmeter der skal opvarmes. Ved et jordvarme anlæg er det MEGET vigtigt at man kender hvilken type jord slangerne skal ligge i, da der er stor forskel på energi optaget i de forskelle jord typer.

Relatech kommer først med et tilbud når vi har gennemgået huset med dig. Derved sikrer vi os at varmepumpen er dimensioneret 100% korrekt til det konkrete behov og der derved den billigste varme udgift.

Hvad koster det at have en varmepumpe?

Selve anskaffelsesprisen for varmepumpen er mindre interessant i forhold til driftsomkostningerne og den årlige besparelse på varmeregningen.

Hvad kan man så spare? Det afhænger af varmepumpes effektivitet, altså varmepumpes SCOP værdi.

En høj SCOP-værdi er derfor et udtryk for høj effektivitet. Og høj effektivitet er ensbetydende med lave driftsomkostninger.

Varmepumper er kort sagt meget billige i drift, men de er mindst lige så vigtige for miljøet og den grønne omstilling. Derfor er varmepumper også et populær erstatning fremfor konventionelle varmekilder som olie og gas.

Varmepumpe til radiator og gulvvarme

Varmepumper kan bruges selvom huset er 100% opvarmet via radiatorer, dog kræver det at VVSén er opmærksom på hvilke type radiatorer der er i huset.

Varmepumper kan også bruges hvis huset opvarmes med en kombination af gulvvarme og radiatorer dog kræver det igen at VVSén er opmærksom på hvilke type radiatorer der er i huset.

Varmepumper er dog mest driftøknomiske hvis huset er opvarmet med gulvvarme, da varmepumper arbejder mest effektivit ved en lav fremløbstemperatur.

Varmepumpe til varmt brugsvand

Både jordvarmepumper og luft til vand varmepumper kan levere varmt brugsvand.

Luft til luft varmepumper kan ikke bruges til varmt brugsvand.

Varmepumpens ydelse

Hvor meget strøm bruger en varmepumpe? Størrelsen eller ydelsen af varmepumper angives i kW, hvilket er et udtryk for det varmebehov som varmepumpen skal dække. Der kræves typisk mere af varmepumpens størrelse og ydelse, hvis den installeres i et stort hus, med dårlig isolering, da varme- og kW behovet er større her.

Hvor stor skal min varmepumpe være? Til at bestemme varmepumpens størrelse og ydelse til lige netop dit hus, vil Relatech anbefale at man beder VVSén om at gennemgå huset sammen med dig så den rette størrelse varmepumpe bliver valgt. Hvis der bliver valgt en for lille varmepumpe kan det have store konsekvenser for din el regning, for hvis varmepumpen ikke kan levere det behov huset har, vil den indbyggede el patron assistere varmepumpen og derved forøge dit el forbrug markant. 

Her kan du tale med os i Relatech og lade os hjælpe dig med at vælge den helt rigtige varmepumpe til lige præcis din bolig og jeres unikke behov.

Kontakt os her

De forskellige typer varmepumper

Der findes flere forskellige typer varmepumper, som hver især har deres fordele. Bliv her klogere på de forskellige varmepumper, og find den type af pumpe, der passer bedst til dig og din bolig. Du kan også søge på nettet efter test varmepumpe og derigennem blive klogere på varmepumper.

  • Luft til luft varmepumper

Luft til luft varmepumper udnytter den energi der er i udeluften og kræver modsat luft til vand varmepumper ingen særlige indgreb. Luft til luft varmepumper kan give rumvarme til boligen, men ikke varmt vand.

  • Luft til vand varmepumper

Luft til vand varmepumper udnytter – ligesom luft til luft varmepumperne – den energi, der er i udeluften. Luft til vand varmepumper etableres med en udedel og en indedel. hvorefter de forbindes med hinanden.

  • Jordvarmepumper

Jordvarmepumper udnytter den solenergi, der er oplagret i det øverste jordlag. Den oplagrede energi udnyttes ved hjælp af en væskefyldt slange, som er nedgravet i jorden og en varmepumpe der omdanner jordvarmen, så den kan anvendes til opvarmning og varmt vand.

Kontakt os på 21 63 66 55 for mere rådgivning om varmepumper.

Husk at rette i BBR

Når du foretager ændringer på din bygning – fx hvis du skifter varmeinstallationen fra oliekedel til varmepumpe, er det din pligt som ejer at rette dine BBR-oplysninger.

Ret dine BBR-oplysninger her

Husk at kontakte dit energiselskab

Er el din primære opvarmningsform i din helårsbolig, dit sommerhus, eller din feriebolig til eget brug, og opfylder boligen betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR), kan du skære toppen af elafgiften på den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

Sommerhuse og ferieboliger

Sommerhuse og ferieboliger har som noget nyt pr. 1. februar 2019 fået samme muligheder, som før kun var for helårsboliger vedr. Rabat på 78,12 øre. KWh (ved forbrug > 4.000 KW/h pr. år)
For sommerhuse og ferieboliger kan der maksimalt gives reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft til 1.2.2019.
Ring til dit Elselskab så kan de guide dig i hvordan du opnår besparelsen

Jordvarmepumper

Jordvarmepumper

Bosch Compress 7001i LWM

Jordvarmepumper

Metrosaver MB 6 kW

Jordvarmepumper

Metrosaver MB-F

Luft til vand varmepumpe 

Luft til vand varmepumpe

Metroair split 8 og 12

Luft til vand varmepumpe

Metroair i8/i12 og i6/i20 + 330/500

Luft til vand varmepumpe

Metroair split F6/F12 + 330

Luft til vand varmepumpe

Bosch Compress 7000i AWM (indedel) + AW (udedel)