Relatech ApS

Relatech ApS er grundlagt i 2018 af Lars Jørgensen.

Hvad gør vi anderledes end de andre?
Vi skal være den mest effektive virksomhed indenfor Vvs branchen, så vi kan levere det bedste produkt med de laveste omkostninger til de “rigtige” kunder. Vi vil afsætte ressourcer til at udbygge og opbygge kompetence inden for de områder, som vores kunder efterlyser, således at vi er professionelle nok til at håndtere disse opgaver.

Virksomhedskulturen

Virksomhedskulturen i Relatech er kendetegnet ved:

  • at kunne tilbyde kunder et højt kvalitetsniveau gennem dygtige montører.
  • at kunne servicere kunderne, når de har brug for det.
  • at holde en åben dialog med kunderne for at etablere det bedste mulige samarbejde.
  • at fastholde og tiltrække engagerede montører for at kunne være i stand til at yde den bedste service og udvide markedsområdet.
  • gode leverandørforhold.
  • at skabe en god og attraktiv arbejdsplads for nye og nuværende medarbejdere, gennem et godt arbejdsklima og et stort ansvar i det daglige virke.

Idegrundlag

Vi vil være kendt i området og markedet, som en seriøs og professionel samarbejdspartner, der kan løfte små og store opgaver til aftalt kvalitet, pris og tid. Vi ønsker at være kendt for, at det arbejde vi udfører er præget af solidt og dygtigt håndværk og af et højt serviceniveau. Vi ønsker at stå som en visionær virksomhed, hvor medarbejdere og ledelse står sammen om de fælles mål og udfordringer, som vore kunder stiller os.

Vision

Vi vil være en af sønderjyllands foretrukne leverandører af Vvs-tekniske ydelser (installationer) og services, som teknologisk og forretningsmæssigt er på forkant med markedets krav. Relatech ønsker at blive større i området, således at vi dækker et større geografisk område i det sønderjyske.

Mission

Vi vil sikre at virksomheder, offentlige institutioner samt private, der befinder sig i Sønderjylland , kan opnå effektivitet og driftsøkonomi inden for Vvs teknik, varmepumpe teknologi. Det gør vi gennem rådgivning, fremtidsorienterede og driftsikre installationer og ved at yde service når I/du har brug for det.